Metamorfose-massage
De basis van ons lichamelijke, mentale en gevoelsleven wordt tijdens de zwangerschap gelegd. Gedurende deze negen maanden worden we door allerlei factoren beinvloed, voor een belangrijk deel via onze moeder.

Zo kunnen er tijdens de zwangerschaps periode blokkeringen ontstaan die ons leven na de geboorte beinvloeden/ bepalen.
Door bepaalde reflexzones op de voeten, de handen en het hoofd te behandelen kunnen deze blokkeringen worden opgeheven. Daardoor komt er energie vrij die in de prenatale geboorte geblokkeerd is, waardoor er als het ware een metamorfose optreedt. Het doel van de behandeling is persoonlijke groei te bevorderen, om zo levenspatronen die steeds terug keren aan te pakken. De blokkades die deze patronen oproepen worden opgeruimd, zodat men zich lichter voelt en onze bewust wording vergroot wordt. We brengen als het ware beweging in het patroon van wie we zijn naar wie we kunnen zijn. Genezing komt van binnenuit en de levenskracht zal doen wat nodig is, zelfs als het op dat moment onjuist lijkt.
Het zelfgenezendvermogen reageert op de prikkels op een manier die goed is voor de persoon die de behandeling ondergaat, de therapeut kan tijdens deze behandeling het proces en het uiteindelijke resultaat niet sturen, vandaar dat de therapeut tijdens de behandeling naast de client zit en het genezingsproces overlaat aan de client zelf.

Voorbeelden van indicaties voor metamorfose-behandling zijn:
- bij onbestemde angsten
- onzekerheid
- oude pijn
- versterken van band tussen ouders en kinderen ook tijdens de zwangerschap
- versterken van de band tussen partners of om vriendschappen te versterken
- zwangerschapskwaaltjes
- ontwikkeling en bewustwordings processen bevorderen
- aanpakken van patronen/ gebeurtenissen in je leven die steeds terug keren
- zingevingsproblematiek (is dit alles gevoel)
- etc, etc.

Baby's en kinderen
De ontwikkeling van kinderen, vooral ook geestelijk gehandicapte kinderen die met deze methode behandeld worden gaat vaak met sprongen vooruit, vooral als ook de vader zich laat behandelen en als de vader zelf het gehandicapte kind behandeld ongeveer 10 minuutjes per dag.
Relatie tussen ouder en kind versterken ook met adoptie kinderen.
Bij huilbaby's; of bij geboortetrauma.
Bij de behandeling van baby's en kinderen worden vaak eerst de ouders behandeld en wordt hen geleerd hoe ze thuis zelf hun kind kunnen masseren, en eventueel kunnen de kinderen dan ook weer hun ouders masseren, dit versterkt de band tussen ouders en kinderen extra. Het is wel aan te raden om een gezinslid regelmatig door iemand buiten het gezin te laten behandelen, om zo het principe van een gesloten circuit te voorkomen.

Tijdens de zwangerschap
Behandelen van vrouwen die zwanger zijn heeft een positief effect, zowel voor haar zelf als voor de baby. Het geboorteproces zal makkelijker verlopen en de baby zal met meer vertrouwen de wereld binnen komen.
Het schijnt dat een moeilijke geboorte eerder veroorzaakt wordt door weerstanden in het kind dan door een of andere zwakte in de moeder.
Men is ook van mening dat het embryo de moeder op alle niveaus beinvloed. Door de moeder regelmatig dmv de metamorfosemassage te masseren kunnen verschijnselen als bv geeuwhonger, depressies en angst voor de bevalling grotendeels voorkomen worden.
Ook tijdens de weeen kan deze massage heilzaam zijn bij spanningen, gevoelens van machteloosheid, tegenzin om de bevalling door te zetten. De vader kan dan de voeten, de handen of het hoofd van de moeder ongeveer 5 minuten masseren. (waarbij de moeder zelf aangeeft waar ze de massage het prettigst vind om te ontvangen).

Duur en frequentie
De behandelmethode is zacht en mag voor een volwassen persoon max. 60 minuten duren per week. De client bepaald dan verder zelf of en wanneer de behandeling wordt voort gezet. ( bv de week erna of twee of zelfs drie of vier weken na de eerste behandeling)
Het kan enige tijd duren voor de genezing zichtbaar wordt, resultaten zijn er meestal niet meteen maar wel blijvend. Innerlijke veranderingen gaan vaak heel subtiel, soms zijn we ons er niet van bewust en merkt onze omgeving het sneller op.

Bij baby's en kinderen is meestal snel resultaat te zien, omdat ze nog continu in ontwikkeling zijn. Kinderen en baby's kunnen dagelijks een minuut of 10 behandeld worden. (meestal door de ouders zelf).